Werking

Gesprekstherapie en Psychoanalyse

Waarom gesprekstherapie bij mij?

Elke therapeut heeft zijn/haar manier van werken. Het is daarom belangrijk om even stil te staan bij wie u terecht komt en hoe deze therapeut werkt. Op deze pagina kan ik een schets geven van mijn werking. Bekijk ook zeker de pagina Ervaring

Verloop van de gesprekken

U kan mij contacteren via mail en telefoon. Ik hecht belang aan persoonlijk contact dus vraag ik om te bellen, maar ik begrijp dat een mail soms de enigste mogelijkheid is.
In de eerste gesprekken kijken we of een werk via de psychoanalyse kan werken voor u.  
Daarnaast onderzoeken we met welke vraag u komt en wat deze vraag betekent binnen uw bredere context en geschiedenis.
Binnen deze preliminaire gesprekken kan er een zoektocht zijn om een vraag rond het eigen lijden te formuleren. Zo kan het u misschien nog niet helemaal duidelijk waarom u wilt komen spreken.

In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt rond frequentie en betaling.

Wat u kan verwachten van een psychoanalytische therapie en van mij

Een psychoanalyse vraagt om een psychoanalyticus. Dat is iemand die in analyse is (geweest) om iets aan de eigen problemen te doen. Het is steeds een heel parcours om de eigen waters te hebben doorzwommen en te ervaren hoe het leven en de eigen geschiedenis voor moeilijkheden kan zorgen. Deze ervaring maakt dat de psychoanalyticus in staat is om anderen te ontvangen met hun eigen problemen. Daarnaast drijft dit de analyticus tot een steeds verder ondervragen van de mens en zijn actuele problemen. 

Een analyse is steeds een tocht. Men weet op voorhand nooit hoe dat zal verlopen. Wel heeft het steeds effect. Dit parcours kan nooit op voorhand vastgelegd worden. U kan dus verwachten dat u op uw geheel eigen wijze kan komen spreken over uw problemen en moeilijkheden. Mijn antwoord op jouw spreken zal dan rekening houden met uw manier van spreken. 
Zo kan er meerdere keren per week gesproken geworden. De gesprekken kunnen ook meer of minder sturend zijn. Het is steeds een kwestie van zoeken wat voor u werkt. 


werking