Achtergrond en ervaring

Psycholoog Ben Van Nieuwenhove in praktijk
Psycholoog Ben Van Nieuwenhove in praktijk

Theoretisch werk, opleiding en de eigen psychoanalyse


De eigen psychoanalyse

De Psychoanalyse is duidelijk als het gaat over het werken als psychoanalyticus en  psychotherapeut: het vraagt een eigen doorgevoerde analyse. Dat betekent dat je voor langere tijd meerdere keren per week gaat spreken via de vrije associatie bij een psychoanalyticus. Dat heeft meerdere redenen. Als eerste is het bieden van een plek waar er vrij gesproken kan worden over jezelf geen eenvoudig iets is. Er vindt steeds een bepaalde ontmoeting plaats tussen twee mensen. De verhalen en de dynamieken die daarbij verschijnen kunnen je raken als mens. Indien je jezelf als behandelaar niet grondig ondervraagd in je eigen verlangens als mens, je zwaktes en je eigen geschiedenis dan kunnen deze de behandeling in de weg komen te staan. Zo kan men schrik hebben om bepaalde thema's te bespreken/ beluisteren of zelfs om bepaalde interventies uit te voeren. Het is dus cruciaal dat je als behandelaar afstand kunt nemen van je eigen geschiedenis, verlangens en symptomen als mens, opdat er een plek kan ontstaan waar jij anderen vrij kan laten spreken en behandelen. Daaruit volgt dat je hierdoor als behandelaar kunt luisteren naar het meest individuele punt van een mens en het gesprek niet wordt afgeblokt door bepaalde normen, waarden of idealen van de maatschappij. Een tweede reden is dat men het eigen verlangen om te werken als psychotherapeut, en hoe je dit vorm geeft, dient te (blijven) ondervragen. Want waarom neemt men nu deze positie in als mens en wat impliceert dat? Het antwoord hierop is niet te vinden in een boek of opleiding. Het kan enkel gezocht en begrepen worden door het verlangen hiernaar te bevragen via het eigen spreken. Zo starten heel wat psychologen vanuit een idee dat men mensen wilt helpen, maar al gauw zal men merken dat dit onvoldoende is of dat dit beruste op een bepaald ideaal die zorgen voor moeilijke behandelingen. Een derde en laatste reden is dat men door de eigen analyse weet wat het vraagt om te veranderen en met het eigen lijden om te gaan. Dat het niet louter  "wat te gaan vertellen" is, maar wel gaat om een duurzaam engagement aan te gaan om te veranderen en je jezelf te onderwerpen aan een stevige bevraging van je zelf.

Je mag dus verwachten van mij dat ik hier een weten heb rond opgebouwd en dit nog steeds doe. 

Theoretisch werk en andere engagementen

Een andere peiler in het werken als psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus vraagt om steeds opnieuw te proberen begrijpen naar wat er veranderd in de maatschappij en welke implicaties dit heeft op de symptomen van mensen. Dit kan via theoretisch werk. Op dit vlak houd ik mij hoofdzakelijk bezig met:

  • de ethiek van het psychoanalytisch en psychotherapeutisch werken 
  • cultuurschok en culturele diversiteit
  • Groepsvorming
  • Kunst 
  • Subjectwording: hoe men als psychisch wezen tot stand komt
  • Psychosen
  • Angst
  • Depressie
  • Relationele moeilijkheden
  • Seksuele identiteit 

Naast het theoretisch werk ben ik ook lid van het Gezelschap voor psychoanalyse en psychotherapie en zetel ik ook in de raad van bestuur als cartelverantwoordelijke. Door de ontmoetingen en gesprekken met de andere leden ontstaat er andere manier mezelf en mijn houding in het klinisch werk te ondervragen. In deze vereniging wordt er ook onderwijs voorzien in het vormingsinstituut waar ik jaarlijks probeer een seminarie of twee te volgen. Daarnaast studeer ik ook verder via cartels. Het cartel is een werkvorm waarbij men samenkomt met 4 mensen en een plus-un. Het doel hiervan is om de eigen interpretatie van bepaalde theorieën en teksten uit te dagen door deze te bespreken met anderen.  

Ervaring en opleiding

In 2016 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Universiteit van Gent.
In 2020 volgde het afstuderen van het vierjarig postgraduaat in psychoanalytische therapie met volwassenen. 

Mijn eerste ervaring als psycholoog heb ik opgedaan in de gevangenis van Antwerpen, waar ik werkte met geïnterneerde personen. Daarnaast was ik werkzaam in een beschut woonproject voor personen met psychiatrische problematiek.  

In 2017 ben ik met deze praktijk gestart in Aalst. Hier werk ik sinds 2018 full-time. 
In 2021 heb ik ook een praktijk gestart in Gent.

Daarnaast volg ik supervisie bij een collega. Supervisie is noodzakelijk om zichzelf als therapeut in vraag te stellen.


Ervaring psycholoog Ben Van Nieuwenhove