Psychoanalyse

Een psychoanalytische visie op psychotherapie, psychische symptomen en stoornissen 

Psychoanalyse en psychotherapie

Als therapeut en psycholoog werk ik vanuit de psychoanalytische ethiek. De psychoanalyse, reeds meer dan 100 jaar oud, ontstond bij Freud omwille van de klinische noodzaak om te kunnen werken met psychisch lijden en lichamelijke symptomen. In het begin werd deze behandeling benoemd als de "spreekkuur". Spreken blijft tot op heden de essentie van een psychoanalytische behandeling. Het gaat uit van de klinische bevinding van Freud dat spreken en het doorwerken ervan verandering teweeg brengt. 

Lacan, een belangrijke vormgever van het psychoanalytisch kader, stelde dat de mens een spreekwezen is. Hij wou hiermee onder meer zeggen dat de mens gegrepen is door de taal. Zo geven we onze wereld, identiteit en ons lichaam vorm via de taal. Het spreken is dan ook cruciaal om psychisch lijden en de mens te behandelen. 

De psychoanalytische techniek: De vrije associatie

Het spreken, dewelke de behandeling vraagt, is niet zomaar een spreken. Het vraagt een vrij associatief spreken. Het is een methode waarin men de gedachten die in zich opkomen uitspreekt zonder censuur en zonder sturing. Het is een therapeutische regel die er op gericht is om te werken met het onbewuste aspect van ons denken. Via deze weg kan men voorbij de klacht en het symptoom spreken zodat iets nieuws kan verschijnen in het spreken. Dit wil niet zeggen dat men vlot moet spreken of veel moet spreken. Er kan ook op een andere manier gewerkt worden zoals bv. met kunstwerken. Daarin is het wel essentieel dat het materiaal (woorden of kunst of ...) van jou komt.  


Psychische symptomen: Wat behandelt de psychoanalyse?

Een psychoanalyse is geen standaardbehandeling. Er wordt ruimte gecreĆ«erd om te spreken over een subjectief en particulier lijden. Het lijden kan ruim begrepen worden. Het kan gaan over fysieke klachten zoals rugpijn, spierpijn, slecht slapen, hoofdpijn, vermoeidheid, vage sensaties. Verder kan het ook gaan over een lijden in de verhouding met anderen zoals relatieproblemen, herhalende moeilijkheden op het werk, Burn-out, familiale problematieken. Daarnaast kan het lijden ook gaan over zeer individuele moeilijkheden zoals Identiteitscrisis, seksuele moeilijkheden, depressie, angst, existentiĆ«le vraagstukken, moeilijkheden met bepaalde diagnoses (ADHD, Autisme, end.).