Psychoanalyse

Een psychoanalytische visie op psychotherapie, psychische symptomen en stoornissen 

Psychoanalyse en psychotherapie

Als therapeut en psycholoog werk ik vanuit de psychoanalytische ethiek. De psychoanalyse, reeds meer dan 100 jaar oud, ontstond bij Freud omwille van de noodzaak om te kunnen werken met psychisch lijden en lichamelijke symptomen. In het begin werd deze behandeling benoemd als de "spreekkuur". Spreken, in de vorm van de vrije associatie, blijft tot op heden de essentie van een psychoanalytische behandeling. Het gaat uit van de bevinding van Freud dat spreken en het doorwerken van het eigen verhaal verandering teweeg brengt. 

Lacan, een belangrijke vernieuwer en vormgever van het psychoanalytisch kader, stelde dat de mens een 'spreekwezen' is. Hij wou hiermee onder meer zeggen dat de mens gegrepen is door de taal. Zo geven we onze wereld, identiteit en ons lichaam vorm via de taal. Het spreken is dan ook cruciaal om psychisch lijden en de mens te behandelen. 

De psychoanalytische techniek: De vrije associatie

Het spreken, dat de behandeling vraagt, is niet zomaar een spreken. Het vraagt een vrij associatief spreken. Het is een methode waarin men de gedachten die in zich opkomen, uitspreekt zonder censuur en zonder sturing. Het is een therapeutische regel die er op gericht is om te werken met het onbewuste aspect van ons denken. Via deze weg kan er iets nieuws verschijnen in het spreken. Dit wil niet zeggen dat men vlot moet spreken of veel moet spreken. Daarnaast kan er ook op een andere manier gewerkt worden zoals met bv. kunst of poëzie. Daarin is het wel essentieel dat het materiaal (woorden of kunst of ...) van jou komt of dat je op een of andere manier geraakt wordt door het materiaal.  

Psychische symptomen: Wat behandelt een psychoanalyse?

Een psychoanalyse is geen standaardbehandeling. Dit wil zeggen dat er gewerkt wordt met een behandeling die vorm krijgt naarmate de gesprekken vorderen. Hoe de gesprekken vorm krijgen staat op deze manier telkens open naar gelang wat er zich aanbiedt.
Er wordt ruimte gecreëerd om te spreken over een subjectief en particulier lijden. Het lijden kan ruim begrepen worden. In de psychoanalytische theorie is een symptoom breder dan louter de klacht op zich. De klacht kan gaan over het fysieke, het lichaam zoals rugpijn, spierpijn, slecht slapen, hoofdpijn, vermoeidheid, vage sensaties. Verder kan het ook gaan over een lijden in de verhouding met anderen zoals relatieproblemen, herhalende moeilijkheden op het werk, Burn-out, familiale problematieken. Daarnaast kan het lijden ook gaan over zeer individuele moeilijkheden zoals Identiteitscrisis, seksuele moeilijkheden, depressie, angst, existentiële vraagstukken, moeilijkheden met bepaalde diagnoses (ADHD, Autisme, end.). Echter zal een psychoanalytische behandeling vragen om te spreken voorbij de klacht. Het psychoanalytische symptoom wordt beluisterd als een uiting van een onderliggende moeilijkheid. Dat maakt dat we niet de klacht op zich behandelen, maar gaan luisteren wat deze klacht betekent binnen jouw context en verhaal.psychoanalyse Gent