Corona en de praktijk

01-04-2020

Sinds enkele weken verkeert ons land in een lockdown om de verspreiding van het coronavirus te vertragen. De maatregelen hebben ook invloed op de werking van psychologenpraktijken. Hieronder geef ik weer welke maatregelen betrekking hebben op mijn praktijk. Daarnaast bespreek ik hoe hiermee in de praktijk concreet aan de slag wordt gegaan.

Het beroep van psycholoog valt onder de noemer "gezondheidszorgberoepen". Deze beroepen worden door de overheid als essentieel gezien tijdens deze crisis. In die zin moet psychologische hulpverlening aanwezig blijven net zoals medische hulpverlening (huisarts, verpleging,...). Mijn praktijk blijft dus open tijdens deze periode. Daarnaast zijn verplaatsingen naar de praktijk essentiële verplaatsingen en deze zijn dus niet strafbaar. Indien gewenst kan ik voor verplaatsingen naar de praktijk een attest voorzien. 

Naast deze maatregel zijn er ook concrete aanbevelingen vanuit de overheid om de praktijk op een veilige manier te voeren. In een eerste aanbeveling wordt aangeraden om zo veel mogelijk online te werken (via telefoon/videogesprekken,...). Echter mogen gesprekken in de praktijk blijven doorgaan als online gesprekken niet mogelijk zijn of niet zijn aangewezen. Reden hiervoor kunnen zijn 

  • men beschikt niet over een computer/webcam 
  • het is niet mogelijk om genoeg privacy te voorzien voor het gesprek
  • de online gesprekken ondermijnen het therapeutisch werk waardoor het dreigt te stoppen

Gesprekken in de praktijk blijven dus mogelijk. Dit wordt telkens besproken via telefoon. 

Vervolgens zijn er algemene aanbevelingen die vallen onder hygiëne en fysieke afstand. 

  • Om het risico op besmetting te verlagen worden alle oppervlakken ontsmet die aangeraakt worden. 
  • De praktijkruimte wordt goed verlucht. 
  • Verder vraag ik ook om bij aankomst aan te bellen en te wachten tot u wordt binnengelaten. De wachtzaal is dus niet beschikbaar. Op deze manier wordt onnodig contact met oppervlakken vermeden. 
  • Betalingen worden uitgevoerd via overschrijving. Cash betalingen zijn niet mogelijk. 
  • Bij ziekte worden gesprekken online gehouden. 

Bij vragen hierover kan je steeds contact opnemen.