Werking

Gesprekstherapie en Psychoanalyse

Praktijk psycholoog Ben Van Nieuwenhove
Praktijk psycholoog Ben Van Nieuwenhove

Waarom gesprekstherapie bij mij?

Elke therapeut heeft zijn/haar manier van werken. Het is daarom belangrijk om even stil te staan bij wie u terecht komt en hoe deze therapeut werkt. Op deze pagina kan ik een schets geven van mijn werking. Bekijk ook zeker de pagina Ervaring

Verloop van de gesprekken

U kan mij contacteren via mail en telefoon. Ik hecht belang aan persoonlijk contact dus vraag ik om te bellen, maar ik begrijp dat een mail soms de enigste mogelijkheid is.
In de eerste gesprekken, de preliminaire gesprekken genoemd, gaan we kijken of een werk via het spreken (klik hier voor meer informatie) tussen ons mogelijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat er geen klik is of dat de reden waarvoor u komt niet geheel past in wat door psychotherapie en psychoanalyse behandeld kan worden of nog: dat de motivatie om dit therapeutisch werk te starten niet voldoende onderbouwd is en u misschien helemaal (nog) geen therapeutisch werk wilt.
Daarnaast is het belangrijk te onderzoeken met welke vraag u komt en wat deze vraag betekent binnen uw bredere context en geschiedenis.
Binnen deze preliminaire gesprekken kan er een zoektocht zijn om een vraag rond het eigen lijden te formuleren. Zo kan het u misschien nog niet helemaal duidelijk waarom u wilt komen spreken.

In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt rond frequentie en betaling.

Wat kan u verwachten van mij of een therapie via de psychoanalyse en wat verwacht ik van u

Bij mij bent u welkom om te komen spreken. U wordt uitgenodigd om te spreken over uzelf, uw leven en geschiedenis. Om te komen spreken stel ik weinig voorwaarden: u hoeft niet te voldoen aan bepaalde diagnoses of criteria. Indien u een vraagt heeft om te komen spreken, bent u welkom. 

Echter is het wel van belang dat u realistische verwachtingen heeft rond psychotherapie en psychoanalyse. Algemeen: Psychotherapie is geen wondermiddel. Het is geen behandeling waar u kan verwachten dat iemand u zal zeggen wat u moet doen. Psychotherapie is een werk. Het is harde labeur, van zowel de kant van de therapeut als de kant van patiënt, om uw lijden te veranderen. Dit is logisch. Indien u lijdt en u wilt uw leven en uzelf veranderen dan vraagt dat heel wat moeite. Dat komt niet vanzelf. Indien er dus de verwachting is dat louter door het spreken er iets zal veranderen, dan zal u snel teleurgesteld worden. Verder vraagt het dat u komt werken voor uzelf en niet omdat een ander u daartoe verplicht. Het zal daarnaast vragen dat u een bepaalde opoffering doet in bijvoorbeeld uw tijd, geld of kwalijke gewoonten. 

Welk werk wordt er dan verwacht van u in een psychoanalytische behandeling? 

Van uw kant wordt een engagement verwacht. Zo wordt gevraagd dat u tijd en ruimte vrijmaakt om op frequente basis te werken. Enkel zo kan er via de vrije associatie verandering teweeg gebracht worden. Behandelingen met te veel onderbrekingen of te veel tijd tussen de gesprekken verzanden vaak in een oppervlakkig en leeg spreken. 
Daarnaast wordt verwacht dat u bereidt bent om te spreken via de vrije associatie. Dit houdt in dat u al uw gedachten en associaties uitspreekt zonder uzelf te censuur. Ook al vindt u ze onbelangrijk, belachelijk, schaamtevol, moeilijk,... Dit is niet eenvoudig en vraagt moed en volharding van uw kant.

Het is via deze weg dat moeilijkheden die vast zitten terug in beweging gebracht kunnen worden, maar daarvoor is geduld en tijd langs beide kanten nodig. Een snelle oplossing kan u van mij en de therapie niet verwachten.

Wat kan u verwachten van een psychoanalyse

Paradoxaal genoeg heeft deze behandeling niet tot doel om te genezen of om u "beter" te maken of te helpen in een algemene zin. Er wordt dus niet per se geprobeerd om u te laten voldoen aan bepaalde idealen die tegenwoordig de ronde doen. Het doel is spreken waardoor er verandering kan ontstaan. Deze verandering kan echter wel benoemd worden als uzelf "beter" voelen. In een psychoanalytische behandeling wordt dus geen concreet behandeldoel (bv stoppen met roken)gesteld. U kan dus niet verwachten van mij dat ik u bepaalde trucjes zal leren om met zaken om te gaan of dat ik u huiswerk of andere zal meegeven. U kan ook niet verwachten dat ik u een oplossing zal geven. In die zin kan ik jou op korte termijn ook niet helpen, maar wel via een doorgevoerd spreken. 

U kan verwachten dat, als je dit werk ter harte neemt en u uzelf houdt aan de regel van de vrije associatie, u in eerste plaats tot een aantal inzichten zal komen over uzelf. U zal ook een opluchting voelen. Zaken die u lang vergeten was, maar dewelke blijkbaar een heel belangrijke plek innemen, kunnen opnieuw naar boven komen en grondig besproken worden. Deze inzichten en vooral het doorspreken hiervan, kunnen u in staat stellen om uzelf en uw geschiedenis, opvoeding anders te begrijpen. Dat zal er op zijn beurt toe leiden dat u uzelf en uw omgeving vanuit een nieuw daglicht zal kunnen zien. U zal ook afstand kunnen nemen van een aantal zaken (patronen, angsten, relaties, denkwijzen,...) die u het leven lastig maken. Met andere woorden, u zal opnieuw keuzes kunnen maken waardoor een gevoel van vrijheid kan ervaren worden, daar waar bepaalde symptomen dit tegenhouden. Bovengenoemd proces kan dan uitmonden in wat men tegenwoordig "een stabiel en evenwichtig leven" noemt. Echter, wat dit leven dan precies inhoudt, is voor eenieder anders. De focus ligt dan ook op een individueel parcours vanuit een particulier spreken en geen generieke oplossing. 


werking