Werking

Gesprekstherapie en Psychoanalyse

Praktijk psycholoog Ben Van Nieuwenhove
Praktijk psycholoog Ben Van Nieuwenhove

Waarom gesprekstherapie bij mij?

Elke therapeut heeft zijn/haar manier van werken. Het is daarom belangrijk om even stil te staan bij wie u terecht komt en hoe deze therapeut werkt. Op deze pagina kan ik enkel een schets geven van mijn werking. In een aantal verkennende gesprekken hebben we de mogelijkheid om te kijken of een werk tussen ons mogelijk is. 

Bij mij bent u welkom om te komen spreken. U wordt uitgenodigd om te spreken over uzelf, uw leven en geschiedenis. Om te komen spreken stel ik weinig voorwaarden: u hoeft niet te voldoen aan bepaalde diagnoses of criteria. Indien u een vraagt heeft om te komen spreken, bent u welkom. 

Ik stel echter wel voorwaarden die van belang zijn voor mij zodat het therapeutisch werk voldoende kansen krijgt om plaats te vinden. Zo wordt er verwacht dat u bereid bent om uzelf en wat u zegt in vraag te stellen. Daarnaast verwacht ik dat er samen gewerkt kan worden rond uw vraag. Dit wil zeggen dat we beiden onze taken hebben in de therapie. Lang mijn kant kan u verwachten dat ik zo veel mogelijk openingen biedt via het luisteren, spreken en in vraag stellen. Verder is het ook mijn taak om rekening te houden met u tempo in de gesprekken en rekening te houden met wie u bent. Echter om dit te doen slagen reken ik op u om zo veel als mogelijk (en dat is zeker niet altijd evident) te spreken. Daarnaast reken er ik ook o dat u ook bereid bent om aan de slag te gaan met wat gezegd wordt in de gesprekken. Het is via deze weg dat moeilijkheden die vast zitten terug in beweging gebracht kunnen worden, maar daarvoor is geduld en tijd langs beide kanten nodig. Een snelle oplossing kan u van mij en de therapie niet verwachten.

Verloop van gesprekken

U kan mij contacteren via mail en telefoon. Ik hecht belang aan persoonlijk contact dus vraag ik om te bellen, maar ik begrijp dat een mail soms de enige mogelijkheid is.
In de eerste gesprekken wordt uw moeilijkheid besproken, daarnaast bevraag ik ook bepaalde zaken over uw leven om u te leren kennen. Soms kan het al een werk zijn om een vraag rond het eigen lijden te formuleren. Bij deze eerste gesprekken wordt er ook besproken of deze vorm van werken (klik hier voor meer informatie) aansluit bij jouw vraag. Zo kan er ook besproken worden om op een andere manier te gaan werken of kan het nodig zijn om eerst een andere vorm van therapie te volgen. Het kan ook zijn dat er geen klik is. Hierbij is het voor mij belangrijk dat u uw gedachten hier rond ook bespreekt met mij.
In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt rond frequentie en betaling.

Wat doe ik niet: 

  1. Testing en diagnostiek
  2. Tips en tricks. Indien u een kant-en-klare oplossingen zoekt kan ik u niet verder helpen. Een oplossing, in welke vorm dan ook, kunt u hier enkel bekomen via het eigen spreken. 


werking